Schoolraad Klim Op

 

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Deze bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Leerlingen kunnen ook betrokken worden bij de schoolraad. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raad en daad.
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar (2017 - 2021).

 

Samenstelling in onze school:

 

Vertegenwoordigers van ouders:

 

  • Voorzitter: Tine De Ridder
  • Caroline De Maeyer
  • Michel Van Leemput
     

Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele omgeving van de school:

 

  • Nadine Van Looy
  • Ilse Van Calster

 

Vertegenwoordigers van het personeel:

 

  • Secretaris: Nicole Liekens
  • Ondervoorzitter: Lieve Du Bin
  • Christel Van Herle


De schoolraad van betekenis voor de school:

 

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, schoolinfrastructuur en veiligheid, ...) en een overlegbevoegdheid (bijvoorbeeld over het schoolreglement, het schoolwerkplan, ...). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.


Vragen, opmerkingen, suggesties?

 

Laat het ons zeker weten via schoolraad@bs-klimop.be

Voor meer info over de schoolraad klik hier