Voor- en naschoolse opvang op school

 

Voorschoolse opvang

 

Kleuters

 

7.30 u. – 8.00 u.           in de polyvalente zaal van de lagere school
8.00 u. – 8.45 u.           in de polyvalente zaal van de lagere school of kleuterspeelplaats
 

 

Lagere school

 

7.30 u. – 8.00 u.           in de polyvalente zaal van de lagere school
8.00 u. – 8.20 u.           in de polyvalente zaal van de lagere school of op de speelplaats
8.20 u. – 8.45 u.           op de speelplaats van de lagere school

 

Naschoolse opvang

 

Kleuters

 

15.45 u. – 16.00 u.      afhalen van de kleuters bij de juf in de eigen klas
16.00 u. – 17.00 u.      kleuters in kleuterblok of kleuterspeelplaats (tijdens de wintermaanden speelplaats lagere school)
17.00 u. – 18.00 u.      kleuters én leerlingen lagere school spelen op de speelplaats

 

Lagere school

 

15.45 u. – 17.00 u.      leerlingen spelen op de speelplaats of speelweide
17.00 u. – 18.00 u.      kleuters én leerlingen lagere school spelen op de speelplaats

 

Woensdag begint de naschoolse opvang om 11.35 u. en eindigt om 13.00 u.
Vrijdag begint de naschoolse opvang om 15.00 u. en eindigt om 17.30 u.

U kan steeds gebruikmaken van het betalende initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) 'De Wiebelboom'

 

Huiswerkbegeleiding

 

Op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 u.  – 17.00 u. is er, indien, nodig, huiswerkbegeleiding voor de leerlingen van de lagere school. Dit gebeurt onder toezicht.  De persoon die hiervoor instaat kijkt enkel toe op het vlotte verloop.  Zij staat dus niet in voor de verbetering of het helpen bij het maken van het huiswerk.