Leerlingenraad      

 

 

Onze leerlingenraad gaat elk schooljaar in de maand oktober van start. In elke klas wordt er een afgevaardigde gekozen die gedurende dat schooljaar in de leerlingenraad zal zetelen.

 

In de 6de leerjaren wordt een voorzitter en een secretaris verkozen.

 

De leerlingenraad komt, onder begeleiding van enkele leerkrachten, maandelijks samen om voorstellen vanuit de leerlingen te bespreken.

Nadien volgt er ook een bespreking en evaluatie met de directeur. Alle leden van de leerlingenraad brengen nadien verslag uit in hun eigen klas.

 

De leerlingenraad organiseert ook jaarlijks de zaklampenloop. Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om tijdens dat moment door de schoolgebouwen te lopen. De opbrengst hiervan schenken ze aan het goede doel dat ze jaarlijks met alle kinderen kiezen.

Ideetjes en verslagjes worden verzameld in een ideeënbus en map per klas.
Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het leven in onze school. De leerlingenraad geeft hen inspraak en ze voelen zich hierdoor gehoord en gewaardeerd. Niet onbelangrijk voor onze kinderen.

 

Enkele uitgewerkte ideetjes / voorstellen vanuit de leerlingenraad:

 

Clubjes tijdens de middagspeeltijd bijvoorbeeld

 

  • knutselspace
  • schaakclub
  • spelletjesclub
  • muziek op de speelplaats
  • aankoop speeltuigen
  • aanleg van de nieuwe speelplaats