Communicatie

 

Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen wanneer er een goede samenwerking en communicatie is tussen beide opvoedingscentra, gezin en school.

Hoe verloopt de communicatie bij ons op school?

 

Smartschool

 

Wij gebruiken het digitale platform Smartschool.
Alle brieven krijgt u in uw persoonlijke account.
Zo ontvangt u de themabrieven, fotoalbums van een thema of activiteit van de klas van uw kind, algemene nieuwsbrieven, uitnodigingen voor ouderavonden, … .
Ook berichtjes tussen u en de klasleerkracht worden via Smartschool gecommuniceerd: info rond speciale gebeurtenissen, belangrijke berichten, info rond ophalen / gebruik bus / opvang, ... .

 

Schoolagenda : mijn agenda, mijn leerbuddy

 

In de lagere school is de schoolagenda een belangrijke link tussen school en thuis.
Deze wordt gebruikt om lessen en taken in te noteren.
Er is ook ruimte voorzien voor opmerkingen, nota’s van ouders of leerkrachten.
We vragen om de schoolagenda dagelijks na te kijken en te paraferen.
Werkboeken, toetsenmap, dicteeschrift, … gaan op regelmatige basis (wekelijks – tweewekelijks) mee naar huis zodat u een duidelijk zicht heeft op de evolutie van uw kind.

 

Oudercontacten kleuterschool

 

3 keer per schooljaar organiseren we in onze kleuterschool een oudercontact.
De evolutie van de kleuter wordt besproken adhv observaties en ons kleutervolgsysteem dat gebaseerd is op de ontwikkelingsdoelen (welbevinden en betrokkenheid, zelfstandigheid, kennis, vaardigheden, … ).

 

 • Algemene infoavond donderdag 5 september 2022
 • Donderdag 27 oktober 2022
 • Donderdag 26 januari 2023
 • Donderdag 29 juni 2023

 

Oudercontacten lagere school

 

3 keer per schooljaar organiseren we in onze lagere school een oudercontact.
Tijdens het gesprek zal de leerkracht duiden waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling en kan er afgesproken worden hoe en op welke vlakken de school en de ouders het kind eventueel verder kunnen ondersteunen.

 

 • Algemene infoavond donderdag 5 september 2022
 • Donderdag 27 oktober 2022
 • Donderdag 26 januari 2023
 • Donderdag 29 juni 2023

 

Indien nodig zullen we u ook buiten deze momenten uitnodigen voor een gesprek.

 

U bent steeds welkom

 

Wanneer u zelf ergens mee zit, kan u ook steeds bij ons terecht. Spreek de betrokken persoon aan of vraag een afspraak via mail, telefonisch, smartschool of de schoolagenda. Zo wordt alles vlug uitgeklaard en kan er samen gezocht worden naar oplossingen, naar mogelijkheden om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Infoavonden

 

 • Regelmatig organiseren we ook gezamenlijke infoavonden op school.
 • Algemene infoavond bij de start van een nieuw schooljaar.
 • Infoavonden rond GWP’s (zeeklassen en bosklassen).
 • Kennismakingsmoment ouders met peuters geboren in 2021: 9 februari 2023
 • Infomoment van K3 naar L1: 11 februari 2023
 • Infomoment overgang van L6 naar secundair onderwijs (Datum nog niet gekend).

 

Openklasjesdagen – wenmomentjes

 

We nodigen ouders met hun kindje graag uit tijdens een wenmomentje om te komen kennis maken met de juf en de klasgenootjes.
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

 

Instapmoment Wenmomentje
1 september 2022 Geen wenmomentje, infomoment op 29 augustug 2022
7 november 2022 26 oktober 2022
9 januari 2023 21 december 2022
1 februari 2023 25 januari 2023
27 februari 2023 25 januari 2023
17 april 2023 29 maart 2023
23 mei 2023 (22 mei verlof) 17 mei 2023
1 september 2023 Geen wenmomentje, infomoment eind augustus 2023